Definicje

Serwis - serwis internetowy, działający w domenie ABCwypoczynku.pl
 
Administrator - właściciel Serwisu:
abccom Jerzy Twerd,
ul. Dmowskiego 3/29, 76-200 Słupsk,
NIP 839-108-94-67,
wpisany do Ewidencji Działalności Gospodarczej w Słupsku pod numerem 2187.
 
Obiekt - kwatera, ośrodek, mieszkanie lub inny obiekt noclegowy przeznaczony do wynajmu.
Użytkownik - osoba fizyczna, dokonująca rejestracji w Serwisie.
Oferta - wszelkie informacje o Obiekcie, zgłoszone przez Użytkownika do Serwisu.
Abonament - opłata za usługi i odpowiedni okres prezentacji w Serwisie.
Konsument - osoba fizyczna, która zawiera lub na rzecz której została zawarta umowa o świadczenie usług, w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.
Gość - osoba przeglądająca treści znajdujące się na stronach ABCwypoczynku.pl
Subskrybent - zarejestrowany użytkownik serwisu.

 
Zasady działania serwisu

Poniższe warunki regulują korzystanie z Serwisu i usług oferowanych przez Administratora w ramach Serwisu.
1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone w Serwisie oraz transakcje zawarte między Użytkownikami.
2. Użytkownik jest odpowiedzialny za zamieszczone treści. Zobowiązany jest do publikacji treści i korzystania z serwisu w sposób zgodny z niniejszym regulaminem, obowiązującym prawem oraz prawem osób trzecich.
3. Warunkiem korzystania z Serwisu jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu i wyposażonego w przeglądarkę stron WWW.
 

Zasady dodawania i prezentacji Ofert

Warunkiem dodania Oferty do Serwisu, jest poprawne wypełnienie formularza rejestracji, w szczególności uzupełnienia niezbędnych danych osobowych o Użytkowniku oraz danych o Obiekcie, w szczególności: danych teleadresowych, opisu i zdjęć, dotyczących Obiektu.
 
1. Użytkownik, dokonując rejestracji, oświadcza, iż:
- treści opublikowane w Serwisie są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym,
- jest uprawniony do publikowania treści, posiada do nich prawa autorskie,
- dodane ogłoszenie jest związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą,
- wyraża zgodę na ich prezentowanie w Serwisie oraz innych mediach: prasa, telewizja, Internet, reklama zewnętrzna
- wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb świadczenia usług zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
- wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e - mail, numer telefonu, podane podczas rejestracji lub terminie późniejszym, informacji handlowych od Administratora i jego partnerów.
 
2. Administrator udostępnia możliwość publikacji Ofert w Serwisie w formie płatnej i bezpłatnej (testowej).
- Oferty w formie bezpłatnej aktywowane są na okres 14 dni i służą przetestowaniu usług w Serwisie. Oferta może zostać aktywowana na okres bezpłatny tylko jeden raz. Po terminie testowym Oferta automatycznie wygasa. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy aktywacji Oferty bez podania przyczyny.
- Użytkownik w dowolnym momencie może dokonać aktywacji Oferty w formie płatnej poprzez dokonanie płatności Abonamentu w formie gotówkowej, przelewu bankowego, za pomocą systemów płatności elektronicznych.
 
3. Użytkownik ma prawo:
- dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
- do bezpłatnej zmiany publikowanych treści za pomocą panelu administracyjnego.
 
4. Administrator zastrzega sobie prawo do edycji Oferty, pod kątem merytorycznym, ortograficznym i swobodnego formatowania bez zgody Użytkownika.
5. Umowa o świadczenie usług elektronicznych zostaje zawarta z chwilą opłacenia Abonamentu i na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
6. Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. na okres, na jaki został wykupiony Abonament. Wygaśnięcie usługi następuje automatycznie z chwilą wygaśnięcia Abonamentu.
7. Użytkownik, będący Konsumentem, ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od momentu rozpoczęcia świadczenia usługi.
8. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umowy i świadczenia usługi, lub odstąpienia od zawartej już umowy, w przypadku nieprzestrzegania przez Użytkownika zasad niniejszego regulaminu.

Przetwarzanie danych

Gość jak i Subskrybent wyrażają zgodę na wykorzystanie podanego w formularzu adresu email do celów marketingowych. Adres ten nie będzie udostepniany innym podmiotom oraz wykorzystywany w żadnym innym celu.
 

Reklamacje

1. Reklamacja składana przez Użytkownika, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług, powinna zostać sporządzona w formie pisemnej oraz określać:
- Użytkownika w sposób umożliwiający ich identyfikację,
- nazwę i typ usługi, której reklamacja dotyczy,
- przedmiot reklamacji,
- okoliczności uzasadniające reklamację.
 
1. Reklamacja winna zostać przesłana na adres Administratora, wskazany w regulaminie.
2. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, a następnie prześle Abonentowi odpowiedź, wskazującą sposób rozstrzygnięcia reklamacji oraz uzasadnienie.


Informacja o cookies

Czym są pliki cookie
Poprzez pliki cookies (tzw. ciasteczka) należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w pamięci przeglądarki internetowej znajdującej się na urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową.  Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies nie zbierają żadnych danych osobowych użytkownika ani żadnych informacji poufnych z urządzenia końcowego użytkownika.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu abccom Jerzy Twerd z siedzibą w Słupsku przy ulicy Dmowskiego 3/29

Jakich plików cookies używamy
Pliki cookies mogą pochodzić bezpośrednio od nas lub od firm zewnętrznych, z którymi współpracujemy.

Sesyjne pliki cookies są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Stałe pliki cookies pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
Pliki cookies podmiotów zewnętrznych – pochodzą od firm z którymi współpracujemy w zakresie zbierania danych statystycznych, wyświetlania reklam, wyświetlania treści multimedialnych czy wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych.

Do czego używamy plików cookies?
Pliki cookies używane są w celu:

- dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie końcowe użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
- tworzenia anonimowych zbiorczych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
- utrzymanie sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;
- dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Ustawienia dotyczące obsługi plików cookies
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania tj.: przeglądarki internetowej, z której użytkownik korzysta na urządzeniu końcowym.

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies zapisane w pamięci przeglądarki jak również dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies.
Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej np. wielokrotne wyświetlanie tych samych reklam, niezapamiętywanie sesji po zalogowaniu.
Jeśli użytkownik nie dokona zmian w ustawieniach obsługi plików cookies w oprogramowaniu na swoim urządzeniu końcowym oznacza to w myśl przepisów ww. ustawy zgodę na ich przyjmowanie.